Chcesz trwale pozbyć się wraku samochodu? Przekaż go do skupu aut

skup autKiedy naprawa samochodu przestaje być opłacalna, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest jego złomowanie.

Przekazanie samochodu na złomowisko wiąże się jednak z pewnymi formalnościami, których niedopełnienie przez właściciela może drogo kosztować.

Działalność gospodarcza nazywana potocznie złomowaniem aut w języku urzędowym i prawniczym jest określana jako prowadzenie stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Zniszczony samochód można przekazać przedsiębiorcy osobiście, albo przez pełnomocnika, któremu zostanie udzielone pisemne upoważnienie. Skupy aut zajmują się nie tylko skupowaniem pojazdów od osób fizycznych, ale również od przedsiębiorców, czego przykładem jest skup aut prowadzący stronę internetową https://autokasacjaradom.pl/.

Dokumenty potrzebne do zezłomowania pojazdu

Podczas spotkania z przedsiębiorcą zajmującym się złomowaniem aut należy okazać swój dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Dowód rejestracyjny, karta pojazdu i tablice rejestracyjne zostają unieważnione po oddaniu auta do złomowania. Jednocześnie przedsiębiorca ma obowiązek wydać klientowi oświadczenie o unieważnieniu powyższych dokumentów i zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu. Jeden egzemplarz zaświadczenia przedsiębiorca od razu wysyła do wydziału komunikacji właściwego starostwa powiatowego.

Odbiór pojazdu i koszty jego przekazania

Profesjonalne firmy zajmujące się złomowaniem aut zapewniają transport samochodu z miejsca jego przechowania do miejsca złomowania, za pomocą specjalnej lawety, jak np. stacja demontażu pojazdów prezentująca usługi na stronie internetowej  autokasacjaradom.pl . Zazwyczaj nie jest to związane z dodatkową opłatą. Koszt transportu samochodu może wpłynąć na obniżenie kwoty wypłaconej właścicielowi auta tytułem opłaty za jego przekazanie. Zysk ze złomowania pojazdu jest w dużej mierze uzależniony od masy całkowitej samochodu. Za przekazany wrak samochodu jego właściciel może otrzymać nawet do 500 zł.

Wyrejestrowanie pojazdu

Po przekazaniu samochodu do zezłomowania jego właściciel powinien w terminie 30 dni złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, w starostwie powiatowym, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany. Wniosek wymaga podania przyczyny wyrejestrowania pojazdu. W omawianej sytuacji należy podać przyczynę określoną w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to jest przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Skutki wyrejestrowania i zezłomowania pojazdu

Zezłomowanie pojazdu powoduje, że materialnie przestaje on istnieć jako samochód nadający się do użytku. Natomiast dopiero wyrejestrowanie samochodu powoduje skutki prawne w postaci braku obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu. Właściciel jako ubezpieczony powinien poinformować zakład ubezpieczeń o fakcie wyrejestrowania samochodu objętego ubezpieczeniem OC, aby nie doszło do automatycznego przedłużenia trwania umowy ubezpieczenia.

Ponadto, właściciel pojazdu może domagać się zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Do wniosku o zwrot składki należy załączyć kserokopie dokumentów otrzymanych od przedsiębiorcy, który zezłomował auto i dokument potwierdzający wyrejestrowanie samochodu wydany przez wydział komunikacji. Podstawą prawną żądania zwrotu części składki jest art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nieudokumentowane, nielegalne zezłomowanie auta nie wywoła powyższych skutków prawnych. Inne sposoby złomowania aut niż opisany w niniejszym artykule, np. samodzielna rozbiórka lub porzucenie samochodu, są w obecnym stanie prawnym nielegalne. Zezłomowanie auta musi być udokumentowane i wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego tego typu działalność ? w przeciwnym razie nie będzie możliwe wyrejestrowanie pojazdu. Ponadto, właściciel porzuconego lub nielegalnie zezłomowanego samochodu naraża się na kary pieniężne w wysokości od 15 000 do 500 000 zł wymierzane w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podstawie przepisów ustawy o odpadach.