Niezależne źródło wody

niezależne źródło wodyWoda to jedno z podstawowych, jeśli nie najważniejsze medium wykorzystywane w gospodarstwie domowym. Jej znaczenie zazwyczaj dostrzegamy w momencie awarii lub problemów z dostawą. Pusty czajnik, niemożność wzięcia prysznica, niefunkcjonujące toalety są w stanie niemal sparaliżować życie rodzinne. Nie zdarza się to często, zakłady wodociągowe przykładają dużą wagę do zapewnienia wysokiej jakości usług, może jednak warto zastanowić się nad inwestycją we własne źródło wody?

Własna studnia?

Taka alternatywa jest teoretycznie dostępna dla właścicieli domów i działek. Teoretycznie, ponieważ nie zawsze będzie to możliwe lub zasadne ekonomicznie. Pierwszym, decydującym krokiem jest sprawdzenie dostępności złóż wodnych. Podstawowym źródłem wiedzy są w tym wypadku mapy geodezyjne, warto jednak pamiętać, że nie zawsze zawierają one dokładne i aktualne informacje. Precyzyjniejszym sposobem jest wykonanie pomiarów określających opór elektryczny i różnice potencjałów poszczególnych warstw geologicznych. Trzecią opcją jest skorzystanie z usług radiestety – ta metoda ma tylu samo zwolenników, co przeciwników, warto zaznaczyć, że na jej skuteczność w istotny sposób wpływa budowa geologiczna i nasilenie występowania warstw nieprzepuszczalnych.

Formalności związane z budową studni uległy w ostatnich latach znacznemu uproszczeniu. Nie jest już wymagane pozwolenie na budowę, należy jedynie przestrzegać przewidzianych ustawą odległości od istotnych obiektów. Jeśli chcemy, aby woda ze studni służyła do spożycia i obsługi gospodarstwa domowego, to musi być ona położona w odległości 5 metrów od granicy działki, 7,5 metra od rowu oraz co najmniej 15 metrów od kompostowników i innych osadników nieczystości. Należy zachować ostrożność, jeśli w pobliżu znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków lub systemy rozsączające, w tej sytuacji minimalne odległości wahają się od 15 do 70 metrów. Warto też zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania terenu i upewnić, czy w planowanym przez nas miejscu nie są przewidziane żadne inwestycje.

Wiercimy!

Rynek obfituje w oferty firm oferujących wiercenie studni. Konkurencja jest duża, część wykonawców stara się przekonać klienta ceną, są też tacy, którzy oferują gwarancję udanego odwiertu. Warto porównać kilka ofert i dopytać o ewentualne ukryte koszty. Równie ważnym pytaniem jest to o użyte materiały, szczelność i gwarancje na wykonane usługi. Samo wiercenie nie jest czynnością trudną, nie zajmuje też dużo czasu. Przed rozpoczęciem prac należy zadbać o zapewnienie dojazdu i rozstawienia samochodu z wiertnicą.

Pozyskaną wodę należy poddać badaniu i czynność tę powtarzać w regularnych odstępach czasu. Badanie powinno określić zarówno skład chemiczny i stężenie występowania poszczególnych pierwiastków, jak i wykluczyć ewentualne skażenia. Konieczne może się okazać zastosowanie urządzeń uzdatniających, powinny one zostać dobrane stosownie do parametrów jakościowych wody. Prostym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu filtracji wody, takiego jak bateria filtrująca, która zapewni wodę najwyższej jakości, a przy tym pozytywnie wpłynie na jej smak.