Ustalenie ojcostwa w życiu rodziny

Ustalenie ojcostwa, DNA dziecka, dziecko, małe dziecko, ojciec,

Istnieje kilka metod ustalania ojcostwa, ale to analiza DNA daje wynik zbliżony do ideału. Statystyki tego rodzaju badań mówią jasno, że do pomyłek dochodzi bardzo rzadko, a jeśli się zdarzają to są wynikiem problemów natury technicznej. Pacjenci, którzy zdecydują się na tego rodzaju badanie mogą się czuć pewnie, gdyż jest to badanie całkowicie bezpieczne. Wynik wykluczający ojcostwo daje stuprocentową pewność wyniku, natomiast potwierdzenie ojcostwa jest określane zawsze z prawdopodobieństwem ponad 99,99%.

Ustalenie ojcostwa od podstaw

Większość przypadków ustalania ojcostwa jest wykonywana po narodzinach dziecka. Klasyczne badanie wymaga pobrania wymazu z policzka za pomocą odpowiedniego zestawu zapewniającego prawidłowy przebieg całego procesu. Pobranie próbek trwa około 20 sekund, a jedynym warunkiem, który musi spełnić Pacjent to na 1-2h przed planowaną czynnością nie spożywać posiłków, nie pić kawy, nie palić papierosów oraz nie żuć gumy.

Ustalenie ojcostwa można wykonać w dwojaki sposób. Po pierwsze może to być prywatne ustalenie ojcostwa, wówczas wyniki są wykorzystywane do prywatnych ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami, ale można skorzystać także z sądowego ustalenia ojcostwa. W tym drugim przypadku zasady nieco się zmieniają, gdyż sam wynik porównania materiału genetycznego może być wykorzystany, jako dowód podczas rozprawy sądowej. Podczas sądowego ustalenie ojcostwa niezbędna jest obecność matki, dziecka oraz domniemanego ojca. Badanie wykonuje się stacjonarnie w placówce medycznej w obecności upoważnionego lekarza lub biegłego sądowego.

Prócz porównywania wymazów z policzków pacjentów do analizy często wykorzystuje się mikroślady, które także zawierają ślady ludzkiego DNA. Spora grupa klientów korzystających z tej metody wykonuje badanie w trybie prywatnym, chcąc na przykład zachować pełną anonimowość. Wiele osób nie ma możliwości włączenia do badania wszystkich zainteresowanych, choćby z tego powodu, że nie utrzymują bliskich stosunków pomiędzy sobą. Do ustalenia ojcostwa można wykorzystać następujące mikroślady:

  • Plamy krwi
  • Plamy spermy
  • Włosy (koniecznie z cebulkami)
  • Chusteczka z katarem
  • Szczoteczka do zębów
  • Niedopałek papierosa
  • Guma do żucia
  • Paznokcie

Istotną informacją jest fakt, że test na ojcostwo można przeprowadzić także po śmierci domniemanego ojca, zabezpieczając jego mikroślady, wykonując analizę chromosomu Y lub analizę statyczną. Czułość badania również w tym przypadku jest bardzo duża.

Ustalenie ojcostwa w ciąży

Zupełnie inaczej wygląda ustalenie ojcostwa jeszcze w trakcie trwania ciąży. Występują pewne okoliczności, które wymagają od pacjenta działania w określony sposób i w określonym czasie. Test na ojcostwo można wykonać albo przy okazji badań diagnostycznych (amniopunkcja, biopsja kosmówki), które przeprowadza się już od 13 tygodnia ciąży, albo skorzystać z nowoczesnej metody gdzie do testu pobiera się krew od matki. Analitycy wykonując swoją pracę badają krew matki, z której można wyizolować DNA dziecka, a następnie porównują z materiałem DNA potencjalnego ojca. W przeciwieństwie do badań diagnostycznych nie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia matki, jak i dziecka, które dopiero się rozwija. Innowacyjna metoda skutecznie wyznacza prawdę w życiu rodziny, a wynik badania jest tak samo pewny i jednoznaczny jak po urodzeniu dziecka. Ten rodzaj testu można wykonać już po skończonym 10 tygodniu ciąży.

źródło www.lifeandmore.pl